GÅ til innholdet

JERNBANESVILLER

325,-1. sortering

Vi selger godkjente brukte jernbanesviller. De er fine til å lage murer og trapper i hagen med. Les mer ved å klikke på bilde.

I gamle sviller er kreosotinnholdet redusert slik at det ikke er fare for direkte avrenning. Avdampingen er liten. Man skal likevel utvise forsiktighet ved bruk av kreosotimpregnerte sviller i større mengder der det kan forekomme avrenning til drikke- og grunnvannskilder.

Ved bruk av brukte tresviller gjelder flg.:

Brenning av sviller er kun tillatt i kommunale forbrenningsanlegg fordi det kreves høye temperaturer for å unngå dannelse av miljø- og helsefarlige stoffer. Treverk som er behandlet med kreosot og som ikke lenger skal brukes, må leveres som farlig avfall. Informasjon om hvor du kan levere farlig avfall kan du få fra din kommune.

Kreosotimpregnerte sviller kan ikke brukes:

Til lekeplasser eller i leker
I parker, hager og anlegg dersom dette kan medføre risiko for hyppig hudkontakt.
I produksjon av utemøbler
Konstruksjonsvirke i bygninger
Til produksjon, bruk og etterbehandling av:

Beholdere for dyrkingsformål
Emballasje som kan komme i kontakt med
Råmaterialer, halvfabrikata eller ferdige produkter bergnet til konsum for mennesker og dyr
Lurer du på noe ang kreosot, kan du lese mer her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Sporsmal-og-svar/Sporsmal-og-svar-om-kreosot/

HAGELAND Foss
Hurumveien 11
3440 Røyken

Telefon: 31 28 49 56
E-post: post@fosshagesenter.no

Åpningstider:
Mandag-fredag: 10.00 - 15.30
Lørdag-søndag: Stengt
Vi vil utvide åpningstidene til våren.

Lukk
Facebook Instagram

Bli medlem i HAGELAND-KLUBBEN

Dine fordeler:

Register deg her

Bli medlem i Hageland-klubben

Bli medlem