Hopp til hovedinnhold

Stell og beskjæring av roser – spørsmål og svar fra webinaret

Sykdommer og skadedyr på roser

1. Hvordan unngå sykdommer på rosene?

Godt og forebyggende stell er det viktigste man kan gjøre for å unngå at roser blir angrepet av sykdommer og skadedyr, siden det finnes få kjemiske sprøytemidler for hobbybruk. Sunne og sterke roser tåler mer, og du minsker risikoen for angrep. Du bør velge motstandsdyktige sorter og følge råd for gjødsling og beskjæring.

Tips!

Anbefaling til rosesorter som er motstandsdyktige mot sykdommer og skadedyr.

2. Hvorfor får jeg svarte blader på klatrerosen min utover sommeren og knopper som visner før de åpner seg?

Rosestråleflekk er en sopp som angriper roser, og mest utsatt er klatreroser og buskroser. Det viser seg som mørkebrune bladflekker med uskarp kant som vokser sammen i større bruke felt. Ved sterke angrep gulner bladene og faller av. Soppen kan også angripe greiner og stengler som får fiolette flekker.

Tips!

Slik forhindrer du angrep
Det viktigste du kan gjøre er å fjerne de syke greinene og bladene, og så brenne eller kaste dem i restavfallet, det kan bremse angrepet.
Fjern også gammelt bladverk om høsten, det reduserer smittepresset neste vekstsesong.
Fjern også det øverste laget med jord og fyll deretter på med ny jord, gjerne kugjødselkompost.

Mot rust og svartflekksopp

 • 2 ss grønnsåpe
 • 2 ss rødsprit
 • 2 ss bakepulver
 • 1 liter vann

Mot svartflekksopp

 • 2 ss Natron
 • 0,5 dl grønnsåpe
 • 2 l vann

3. Dersom rosens grener eller stamme har grålig bark, eller en annen farge enn grønn, hva betyr det?

Det kan være sykdom, eller det kan være skudd som er fryst tilbake i løpet av vinteren. Klipp disse vekk tidlig vår eller i løpet av vekstsesongen. Husk å fjerne alt slikt plantemateriell vekk fra hagen din, eller brenne det. Ikke legg i kompost.

4. Hvordan bli kvitt bladlus på rosene?

Bladlus-angrep på spissen av skudd kan klippes av, knipes av eller spyles vekk. Bladlus er ikke farlig, det finnes overalt, og du trenger ikke å bli bekymret om du får dette på rosene. Dessuten er det god mat for marihøner!

Tips!

Middel mot bladlus
Et middel vi har som kan brukes er: Hageland Konsentrat mot skadeinsekter

Mot rust og svartflekksopp

 • 2 ss grønnsåpe
 • 2 ss rødsprit
 • 2 ss bakepulver
 • 1 liter vann

Mot svartflekksopp

 • 2 ss Natron
 • 0,5 dl grønnsåpe
 • 2 l vann

5. Hvordan beskytte rosene mot rådyr?

Vårt beste tips er bruk av blodmel. Blodmel har en lukt som virker frastøtende på rådyr. Du kan enten strø litt blodmel direkte på bakken mellom plantene, eller lage en flytende blanding som du har lar trekke inn i for eksempel oasis-biter. Bitene kan festes på blomsterpinner eller grillpinner og stikkes i bed eller legges i strømper, nett, kurver osv. og henges opp. Bland 2 L vann, 2-3 korker salmiakk og 2 dl blodmel.

6. Sier herdighetsgrad noe om hvor motstandsdyktig rosen er mot greinbrann?

Nei, det sier kun noe om hvor sterk den er i forhold til klima- og frost.

7. Sorte greiner – er de døde eller vil det komme liv i disse?

Sorte greiner bør klippes helt ned, de er enten døde eller syke.

Kjennetegn på sykdommer og skadedyr

Blad:

 • Misfarging på bladene
  • Brune blader, dekket med et fint spinn: Midd
  • Gråsorte flekker på oversiden: Sikader
 • Misdanning på bladene
  • Unge blader suges ut og krølles: Bladlus
  • Brune stikk, små hull og forkrøplinger: Teger
  • Blader som blir sammenrullet eller skjelettert: Bladveps
  • Små larver i sammenspunnede blad: Viklere
 • Flekker
  • Mørke flekker på oversiden: Stråleflekk
  • Rustfarget, gulbrune og svarte støvede sporehoper eller pulver på undersiden: Rust
  • Hvite, melaktige flekker: Mjøldogg

 

Blomster:

 • Kronbladene spises opp: Biller
 • Blomsterknoppene visner, grått belegg: Gråskimmel

 

Skudd:

 • Gule sporehoper om våren: Rust
 • Hvitt belegg: Mjøldogg

 

Frukt:

 • Minering av kjøttes gulhvite, fotløse larve: Nypeflue

Kilde: Hageselskapets Grunnbok Trivsel i hagen dyrking 1997

Beskjæring av roser

1.Hvordan beskjærer man klatreroser?

Slik beskjærer du klatreroser:

 • Hovedgreinene som vokser opp mot veggen: 2-3 av hovedgreinene bør byttes ut hvert år når klatrerosen er godt tilvokst.
 • Det gir tilgang på nye fine greiner. Når disse vokser seg opp må de toppes, så de får en forgreining.
 • Klipp greinene over en knopp som vokser innover, da vil rosen dra seg inn mot veggen og ikke vokse ut.
 • Klipp greinene som vokser utover litt ned, ca.to tredjedeler, slik at klatrerosen også får forgreining i bunnen av rosen.
 • Fjern alle greiner og greinspisser som er skadet av frost.

Klatreroser som vokser ved en pergola eller en stolpe, bør beskjæres i ulike lengder, det gir det mest harmoniske resultatet. Klatreroser som vokser ved et espalier, bindes samtidig opp. Det kan være en god idé å binde opp noen av greinene vannrett, da det gir den beste blomstringen.

2. Skal klatreroser beskjæres og hvor mye skal de beskjæres hvert år?

Rosene skal beskjæres like mye hvert år. Unntaket er om du vil foreta en foryngelsesbeskjæring på gamle roser, da må du fjerne 2-3 av de eldste hovedgreinene, disse beskjæres helt ned til bunnen. Nyplantede roser kan også få en lettere beskjæring første året.

3. Hvordan klippes en klatrerose som ble plantet i fjor, og har ganske spinkle greiner?

Klipp bort syke og skadde greiner og greinspisser. Kutt inntil 2/3 deler av lengden. Sideskuddene kan beskjæres over hver 3-5 knopp og ca 1 cm over greinknopper som peker innover. Vokser klatrerosen i en pergola eller stolpe, bør den beskjæres i ulike lengder. Klatreroser som vokser i espalier, bindes samtidig opp. Bind noen av greinene vannrett, det gir det beste resultatet.

4. Hvor mye av buskrosen skal beskjæres?

Busk- og parkroser er store og elegante prydbusker som blir vakrest når de får lov til å utvikle sin naturlige vekstform. Beskjæring av busk- og parkroser bør begrenses til et minimum. Noen ganger kan det likevel bli nødvendig å begrense buskens omfang, og når busken blir eldre kan det også bli nødvendig med regelmessig foryngelsesbeskjæring.

Tips! Slik beskjærer du buskrosen

Greiner som skal beskjæres skal fjernes helt ned til bakkenivå. Unngå å klippe greiner midt på busken, det ødelegger rosebuskens harmoniske vekstform. Årsskuddene kan kortes ned om det blir nødvendig for at rosebusken tilpasser seg stedet den vokser.

 • foryngelsesbeskjæring gjøres tidlig om våren når faren for nattefrost er over.
 • ved fjerning av gamle og syke greiner, vil rosen bevare sin skjønnhet i årevis.

5. Skal gamle roser beskjæres, og hvordan?

Du kan fint beskjære en gammel rose. Vær oppmerksom på at hvis den har svært tykke grener, vil det ta tid før nye skudd og knopper bryter. Jeg ville gått gradvis frem, ved å skjære av noen av de eldre grenene først.

6. Hvordan skal man klippe bunndekkende roser for at de skal bli så store som mulig?

Bunndekkeroser krever lite beskjæring, du trenger kun å klippe bort døde og skadde greiner. Er det greiner som vokser langt av sted utover der du ønsker at planten skal vokse, klippes også disse ned.

7. Når er det for seint å beskjære roser? Når det kommer knopper?

Det er ikke skadelig om du beskjærer rosen etter det har kommet knopper, dette setter rosen noe tilbake og du får en senere blomstring.

Planting av roser

 

1. Stemmer det at en ny rose ikke skal plantes på samme sted som en rose har dødd?

Sopp kan overvintre i jordlaget så det anbefales alltid å fjerne roseblader om høsten som ligger på bakken rundt rosen. Har du hatt sopp på rosene anbefales det også å fjerne det øverste jordlaget rundt rosen og kaste det i restavfallet. Soppsporene, som rust er, kan overvintre i jorden. Derfor bør du også være forsiktig med å plante rose på akkurat samme sted der det har stått en rose med rust.

2. Jeg har ikke plantet rosen min dypt nok, hva kan jeg gjøre nå?

Du kan hyppe jord rundt stammen og dekke godt til med snø og strie på vinterstid.

4. Hvor tett kan jeg plante klatreroser?

Det kommer an på hvor bredt klatrerosen vokser utover, men normalt 150-200 cm mellom hver klatrerose.

3. Kan jeg flytte klatreroser nå?

Roser kan fint flyttes. Det viktigste er å få med så mye som mulig av rotklumpen i forhold til volumet planten har over bakken. Klipp rosen godt tilbake før flytting. Våren og høsten er fin tid for flytting. Vann godt!

4. Er hestemøkk så god næring som det ble sagt i gamle dager til roser? Og, bør du eventuelt bare legge et tynt lag oppå, eller blande inn i jorden?

Hestemøkk er veldig sterkt, så den bør ha kompostert før den graves, blandes inn eller legges på toppen rundt rosen. Fersk bør den brukes i mindre mengder godt blandet inn med f.eks plantejord. Vi har både Rosejord som er kompostert hestemøkk og uten torv, og Kugjødselkompost. Begge disse kan legges som et topplag rundt rosestammen på våren.

5. Hvilken gjødsel anbefaler du til roser?

Kugjødselkompost og organisk rosegjødsel.

Kugjødselkompost er fint å bruke i selve plantehullet, og videre på toppen i bedet som jordforbedring feks annethvert år. Organisk Rosegjødsel er en pelletert hønsegjødsel som er spesielt beregnet til roser. Den er sammensatt av næring som er spesielt beregnet til disse, og påføres første gang på våren når det begynner å grønskes i naturen, og gjerne et par ganger til gjennom sesongen. Husk å vanne ved gjødsling.

6. Hvordan kan man plante roser i store potter?

Mange hageroser kan plantes i store krukker. Velg roser som ikke er altfor kraftigvoksende og som har en tett, kompakt vekst. Velg mellom stilkroser, bunndekkeroser, lave klaseroser, engelske roser og roser på stamme. Sett krukken på en solrik plass. Rosen vil gi deg blomster det meste av sommeren.

7. Hvor dypt skal «gjødselhullet» være?

Tom anbefaler å bruke et kosteskaft og stikke et hull ved siden av rosen, for deretter å tilføre en neve Hageland Organisk rosegjødsel ned i hullet. Hullet kan være rundt 15-25 cm dypt.

8. Vil kafferester fungere godt som næring til rosene?

Mange spør om kaffegrut og roser. Det kan brukes og det finnes flere artikler på nett som beskriver hva kaffegrut kan tilføre rosene.

9. Hva er forskjellen på stilkroser og klaseroser?

Stilkroser og klaseroser er nokså like i vokseform. Det som skiller disse fra hverandre er at stilkroser har en rose i toppen, og egner seg godt som snittroser, mens klaseroser har en klase med roser i toppen av hver stilk, de fleste med svak roseduft.

10. Hvor mye kugjødselkompost blir anbefalt ved planting av en rose?

Ved planting bør du bruke rundt 50/50 eksisterende jord eller plantejord og kugjødselkompost. Ca. 10-20 liter

11. Hvilken næring skal rosen ha i starten?

Kugjødselkompost eller Rosejord er en god jord å tilføre og legge som et topplag rundt rosen om våren. Da får rosen en god start på vekstsesongen. Vi anbefaler også å tilføre Rosegjødsel frem til midten av juli. Roser krever mye næring for å få en fin vekst, så den blir sterk og mer motstandsdyktig mot sykdommer.

Kjennetegn på ulike roser

 1. Hvordan kan jeg se om det er en klatrerose eller buskrose? Med tanke på beskjæring.

På klatrerosen strekker greiene seg mye høyere oppover og blir mellom 150-300 cm avhengig av sort. Greinene vil velte om de ikke bindes opp. Buskroser finnes i lavt voksende og høyreiste sorter, men den er mer robust i veksten og bærer seg mer selv – så den vil ikke trenge oppbinding. Buskroser er store og elegante prydbusker og blir vakrest når de får lov til å utvikle sin naturlige vekstform. Derfor bør beskjæring begrenses til et minimum. Vil du begrense buskens omfang, beskjær greiene helt ned til bakken. Du kan også foreta en foryngelsesbeskjæring ved å klippe ned gamle greiner helt ned til bakkenivå. Fjern også syke greiner.

2. Kan jeg plante klatreroser på en solfylt og lun veranda?

Ja, klatrerosen kan plantes på en solfylt veranda, i en romslig krukke eller kasse. Bruk en blanding med 50/50 plantejord og kugjødselkompost. Sørg for drenering i bunnen av potten, slik at overflødig vann renner ut og bruk dreneringskuler i bunnen. Tilfør næring underveis, og dekk til rosen om vinteren med en striesekk. Løft krukken opp fra terrassegulvet. Sørg for en krukke eller kasse som er frostsikker.

3. Hvordan finner jeg ut om rosen min er levende eller død? Den ble plantet i fjor i ei potte og jeg kan ikke se skudd på den, enda.

Du vil se om barken er mer grønnlig enn tørr og grålig dersom det er liv i planten.  Knoper bør begynne å danne seg nå.

4. Plantes klematis ved siden av klatrerosen, eller bak?

Her er det ikke noe rett og galt, men jeg ville anbefalt i forgrunnen eller på siden av klatrerosen. Bruk en blanding av 50/50 plantejord eller eksisterende jord og kugjødselkompost.

Roser i ulke deler av landet

Hvilke roser passer best ved sjøen?

Her er et forslag til en flott buskrose som trives ved sjøen Moje Hammerberg

Hvilke sorter roser passer best i nord?

Ekstra hardføre rosesorter passer best i nord.

Tips!

Hardføre rosesorter

Stilkrose: Burgund

Klaserose: Bonica

Bunndekkerose: ‘Tommelise’ 

Klatrerose: Flammentanz

Buskroser: Hurdalsrose

Moje Hammerberg

Logg inn i Mitt Hageland

På Min Side kan du se din kjøpshistorikk, få oversikt over medlemstilbud, bonusoppsamling og kuponger. Du kan også redigere personopplysninger, samtykker og registrere bankkortet ditt for bonusoppsamling.

Bli medlem!

Som medlem av kundeklubben Mitt Hageland får du:

 • Bonus på alt du handler
 • Velkomstsjekk ved innmelding
 • Gode medlemstilbud
 • Bursdagsgave
 • Inspirasjon, tips og råd
 • Invitasjon til aktiviteter og konkurranser
 • Tilgang på Min Side med kjøpshistorikk og oversikt over medlemstilbud, bonusoppsamling og kuponger
 • Medlemskommunikasjon om tilbud, inspirasjon og invitasjoner på e-post, mobil og digitalt
 • Les medlemsvilkårene!

Mitt Hageland er for deg som liker grønn glede!

Bli medlem!

Passordet må inneholde minst 6 bokstaver, minst en stor bokstav og ett tall.

Updating…
 • Du har ingen produkter i handlekurven.