Ditt hagesenter -
Er ditt hagesenter
?
Ja Nei? Velg annet hagesenter

Søk på sted:

eller
Vil du velge som hagesenter ditt?
Ja Nei? Velg annet hagesenter

Suksess stauder

Om suksess stauder!

Hageland har sammen med den beste produsenten av stauder i Skandinavia, plukket ut de beste staudene når det gjelder blomstring, hardførhet, duft, høyde, farge og mange andre viktige kriterier. Til sammen har dette blitt et sortiment som vi kaller for Hageland suksess stauder. For deg som forbruker, betyr det at du kan stole på at de staudene som er merket med "Suksess staude" er de beste du kan få tak i. Plant dem gjerne i Hageland Kugjødselkompost for enda bedre etablering! Suksess stauder finner du kun på Hageland!

Å lage staudebed!

Nyttige tips!

Å dyrke stauder i hagen er ikke vanskelig. Du bør starte med å finne ut hvilken herdighetssone du bor i og om bedet er i sol, halvskygge eller skyggefullt område, da er det enklere å finne ut hvilke stauder som egner seg der du bor. Deretter lager du en plan for hvilke farger, former, blomstringstid og dufter på staudene du vil kombinere. Stauder er enkle å flytte på så det er rom for å eksperimentere.

 

Hvilken jord og hvor mye vann?

Hvilken jord du skal plante i varierer litt fra staude til staude. Noen trives i godt gjødselt jord, mens andre trives best i skrinn og mager jord. Er ikke jorden ekstrem på den ene eller andre måten, skaper det ikke noe problem. Har jorden innslag av sand, er dette bra og sørger for drenering. Svært sandrik jord tørker for ut og må tilføres torv eller leirholdig jord. Etablerte staudebed klarer seg som regel godt uten vanning, mens nyplantede stauder skal vannes grundig ved planting og deretter vannes dersom det er tørt. Når du vanner skal du vanne godt og gi plantene en skikkelig rotbløyte. Skvetting med vann har lite for seg.

Når du skal plante

Suksess staudene har et godt utviklet rotsystem, da de er plantet i ekstra store potter og har fått utviklet seg godt før de selges. Dette gjør at staudene kommer lettere i gang med veksten og etablerer seg raskere. Staudene er derfor ikke avhengig av at du planter den en spesiell tid på året, og røttene forstyrres ikke ved planting. Er det ekstra tørt og varmt i perioden du skal plante er det lurt å dekke til jorden med bark eller avklippet gress så den ikke tørker ut.

Plassering 

En grunnregel ved planting er å ikke plante for mange ulike sorter på for liten flate. Plant istede mange av samme sort og noen få av en annen sort som skaper et blikkfang på grunn av farge eller vokseform. Plasser de høyeste plantene bakerst og lavere fremover. Pass på avstanden mellom plantene. Lave stauder 20-25 cm avstand. Middels høye stauder 45-60 cm avstand. Ekstra høye stauder 100 cm avstand. Vil du ha et raskt resultat kan du plante tettere enn det som normalt anbefales, da blir bedet raskere frodig og blomstrende. Plant så dypt at potteklumpen kommer noen få cm under jordoverflaten.

Ugrasrensing og gjødsling

Vær nøye med ugrasrensing det første året til planten har vokst seg godt til. Tilfør litt næring til plantene hver vår i april-mai. Hageland Helgjødsel anbefales til stauder. Når staudene har vokst seg godt til, kan du dele staudene om høsten og lage nye staudebed. Grav opp stauden med rotklompen og del den med et rett spadekutt i mindre deler. Hver del skal ha både en rotklump og vekstpunkt med blader eller knopper etter den er delt opp.

Lukk
Følg oss på facebook Følg oss på instagram

Bli medlem i HAGELAND-KLUBBEN

Dine fordeler:

Register deg her

Bli medlem i Hageland-klubben

Bli medlem